spyware for iPad: Tôi có nên cài đặt phần mềm gián điệp cho iPad?

Có lẽ bạn đang nghĩ về giám sát iPad của bạn hoặc iDevices và phần mềm gián điệp cho iPad khác đi vào tâm trí của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đề nghị bạn cài đặt phần mềm gián điệp trên iPad. Phần mềm gián điệp là một loại phần mềm độc hại (malicious software) được cài đặt trên máy tính và điện thoại thông minh mà thu thập thông tin về người dùng và sau đó gửi dữ liệu cá nhân [...] Tags: , , , ,