spy software for iPad: iPad Keylogger-iKeyMonitor Keylogger cho iPad/iPhone

Theo dõi tất cả mọi thứ trong chế độ ẩn ghi tổ hợp phím & mật khẩu đăng nhập cuộc gọi, tin nhắn SMS và WhatsApp ghi Safari lịch sử. Theo dõi GPS chụp ảnh chụp màn hình theo định kỳ gửi bản ghi của bạn Email/FTP nhiều lý do có thể được cung cấp cho một phụ huynh hoặc một chủ nhân những người muốn giữ một mắt trên iPad nó đã cung cấp cho các trẻ em của họ hoặc các [...] Tags: , , , ,


spy software for iPad: Tôi có nên cài đặt phần mềm gián điệp cho iPad?

Có lẽ bạn đang nghĩ về giám sát iPad của bạn hoặc iDevices và phần mềm gián điệp cho iPad khác đi vào tâm trí của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đề nghị bạn cài đặt phần mềm gián điệp trên iPad. Phần mềm gián điệp là một loại phần mềm độc hại (malicious software) được cài đặt trên máy tính và điện thoại thông minh mà thu thập thông tin về người dùng và sau đó gửi dữ liệu cá nhân [...] Tags: , , , ,


spy software for iPad: iPad Spy Software – Mobile Spy App

Mobile iPad Spy is the first ever spy software for the iPad! If you need to monitor the URL websites visited, E-mail activity, and all of the Contacts on your Apple iPad in complete stealth, this iPad spy software does the job. The iPad must have an Internet connection (Wi-Fi or 3G) so Mobile Spy […] Tags: , , , , , ,