SMS abuse: Ứng dụng điện thoại di động gián điệp-lưu thanh thiếu niên từ Sexting

Một phụ huynh, nhận được các thông tin cơ bản về hoạt động của con em có thể là một nhức đầu thực sự. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ thông minh hơn và nhiều hơn nữa bây giờ việc lựa chọn để mua và cài đặt phần mềm gián điệp điện thoại di động trên điện thoại di động của họ. Một mặt, phần mềm gián điệp điện thoại di động sẽ giúp các bậc cha mẹ quan tâm thanh thiếu niên của họ bằng cách làm gián điệp trên điện thoại di động mang theo con cái của họ, [...] Tags: , , , , , ,