Ứng dụng điện thoại di động gián điệp và các tính năng ít được biết đến

  • Giám sát hầu như tất cả mọi thứ xảy ra trên điện thoại di động mục tiêu.
  • Đăng nhập tin nhắn SMS/WhatsApp/cuộc gọi/trang web/email/Youtube/Facebook/Twitter.
  • Tải lên các bản ghi từ xa email hoặc tài khoản trực tuyến cho việc kiểm tra từ xa.
Xem điện thoại di động ứng dụng miễn phí DemoThêm các tính năng của ứng dụng gián điệp điện thoại di động Mua Spy điện thoại di động ứng dụng

Spying is spying; let’s get that out of the way first. There are laws against it in almost every country in the world, even when it is "just" electronic spying. The sarcasm here is to point out the fact there are some lobbyists that believe that although it is evil, it can still be the lesser of two evils or a way of preventing even worse evil from happening. These same people say that there are justifiable reasons to install Ứng dụng điện thoại di động Spy on people that are of "suspect character".

Tuy nhiên, chỉ những người nghi ngờ nhân vật đó xứng đáng để có các ứng dụng gián điệp điện thoại di động được cài đặt trên điện thoại của họ là ai? Vâng, mặc dù không chính xác của nhân vật thiếu sót, nhưng nhiều hơn nữa của một người vô tội, họ có thể là con người cần bảo vệ của cha mẹ. Với hơn trẻ em trực tuyến, và làm như vậy tại một tuổi đã bao giờ giảm, cha mẹ đã phải bước vào và kiểm soát thời gian họ chi tiêu trực tuyến và nội dung họ có quyền truy cập vào.

Một lý do tốt để cài đặt ứng dụng gián điệp cho điện thoại di động thiết bị sẽ tại nơi làm việc. Ở cấp độ công ty một số doanh nghiệp đã thực hiện cho nó một điểm để giám sát tất cả các thông tin đến và đi từ các thiết bị nhân viên của họ. Điều này đặc biệt đúng nếu các thiết bị đang thuộc sở hữu của công ty và/hoặc nếu các nhân viên truy cập vào internet bằng cách sử dụng mạng lưới của công ty. Lý do chính các nhà tuyển dụng, và justifications, để làm nên được tập trung xung quanh một thực tế rằng nhiều nhân viên lãng phí thời gian trực tuyến, truy cập vào các trang web bị giới hạn (hoặc những người mà không phải là thích hợp cho môi trường làm việc) hoặc truy cập vào các trang web mà có thể bến cảng vi-rút hoặc phần mềm độc hại sau đó có thể gây tổn hại đến mạng công ty.

Hầu hết các ứng dụng gián điệp cho điện thoại di động thiết bị thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của gián điệp. Họ giám sát các cuộc gọi mà có nguồn gốc từ các thiết bị hoặc nhận được chúng, họ Hiển thị các trang web đã được truy cập bằng cách sử dụng các thiết bị và họ gửi hoặc lưu trữ một báo cáo hiển thị tất cả các thông tin này.

Tuy nhiên, có khác chút ít được biết đến các tính năng được tìm thấy trong các ứng dụng gián điệp điện thoại di động. Những tính năng, mặc dù rất mạnh mẽ, và khá có hại cho người có các Ứng dụng điện thoại di động Spy được cài đặt trên điện thoại của họ không được thường được đề cập.

Để xem xét một chỉ ba trong số rất nhiều người:

  • Văn bản hoặc tin nhắn SMS theo dõi: một trong những bị bỏ qua phương pháp giao tiếp là văn bản hoặc tin nhắn SMS một. Mọi người nghĩ rằng chỉ vì họ gửi một vài nhanh chóng từ nó có thể được giả định rằng không có thông tin quan trọng có thể được tách ra từ họ.

    Tuy nhiên, những gì mọi người cũng có xu hướng quên một thực tế rằng có hàng triệu người dân thực sự thích sử dụng chúng để email hoặc thậm chí thực hiện cuộc gọi. Và cho những người chọn lọc thông qua họ, họ có thể là mỏ vàng thông tin cá nhân.
  • Theo dõi GPS: với các thiết bị phù hợp và kết nối internet Ứng dụng điện thoại di động Spy thực sự có thể gửi ra ngoài nơi chủ sở hữu điện thoại, chính xác. Ngoài thực tế rằng đây là cuộc xâm lược của riêng tư của họ, thông tin này có thể thực sự được sử dụng chống lại họ, nói rằng, rình raäp.
  • Gỡ cài đặt từ xa: Giả sử rằng bạn không cần phải theo dõi điện thoại mục tiêu, bạn từ xa có thể gỡ bỏ ứng dụng gián điệp điện thoại di động mà không cần chạm vào điện thoại di động giám sát và sạch lên thiết lập giám sát của bạn, do đó, không ai có thể tìm thấy ra điện thoại của ông/bà đã bao giờ được giám sát.
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH YÊU CẦU
Bất kỳ tương thích iPhone, BlackBerry, Android, Windows Mobile hoặc Symbian OS dựa trên bao gồm nhiều mô hình của Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC, điện thoại thông minh Thêm

TÀU SÂN BAY TƯƠNG THÍCH ĐIỆN THOẠI
T-Mobile Sprint, O2, Orange, Verizon, Alltel, AT&T, Thêm
Quay lại đầu trang

Tags: , , , ,

Thể loại: Trung tâm học tập