Những gì mọi người cần phải biết về Android 5 Keylogger

Android 5 keylogger là một phần mềm cho hệ điều hành mới nhất Android-Android 5.0, mà ghi lại mọi phím bạn nhấn trên điện thoại Android của bạn. Thông thường, các keylogger android đáng tin cậy và chuyên nghiệp như iKeyMonitor cung cấp các giải pháp tốt nhất để kiểm soát của cha mẹ, giám sát nhân viên. Với iKeyMonitor, bạn có thể:

Android 5 keylogger
  • Ghi tổ hợp phím, mật khẩu, trang web, hoạt động mạng xã hội
  • Theo dõi tin nhắn SMS, tin nhắn WhatsApp, GPS địa điểm, ảnh chụp màn hình
  • Gửi tất cả các bản ghi để cài sẵn địa chỉ Email hoặc FTP server từ xa
Xem android 5 keylogger miễn phí Demo Thêm các tính năng của android 5 keyloggerMua android 5 keylogger

Có một nghìn làng đôi mắt hàng ngàn người dân. Ngoài ra, những người khác nhau có ý kiến khác nhau khi họ nói về keylogger. Một số người nghĩ rằng nó là nguy hiểm hoặc thậm chí có hại cho chúng tôi bởi vì họ có thể ăn cắp một số thông tin quan trọng trên điện thoại sẽ vi phạm quyền riêng tư của họ. Ngược lại, một số người nghĩ rằng nó rất hữu ích và có giá trị: ví dụ, một người cha nghĩ iKeyMonitor Android 5 keylogger rất hữu ích và đóng một vai trò hiệu quả xem các hoạt động của con trai trên điện thoại khi ông làm việc ở bên ngoài, giúp anh ta biết con trai ông bảo mật. Thật vậy, ý kiến của chúng tôi đôi khi thay đổi theo nhu cầu của chúng tôi. Cho cha mẹ và sử dụng lao động, iKeyMonitor Android Lollipop keylogger rõ ràng là các giá trị rất nhiều bởi vì nó cung cấp một cách rất hiệu quả cho cha mẹ và sử dụng lao động để xem trẻ em của họ, hoặc nhân viên khi họ sử dụng điện thoại của họ.

Lưu ý: nhà tuyển dụng chỉ có quyền xem điện thoại của nhân viên thuộc về công ty của bạn.

Không có vấn đề gì bạn nghĩ của ứng dụng gián điệp Android 5, vẫn còn có rất nhiều điều mà bạn nên biết nếu bạn muốn sử dụng keylogger Android 5 một cách an toàn và hiệu quả!

1. cung cấp các tính năng mạnh mẽ, nhưng không lạm dụng nó!

Nếu bạn đang tìm kiếm một Android 5 keylogger, bạn phải có suy nghĩ rằng nó nên rất mạnh mẽ trong tính năng ghi âm, đúng không? Chắc chắn, các tính năng mạnh mẽ cho phép chúng tôi để theo dõi tất cả các hoạt động trên điện thoại Android, mà là một trong những yếu tố quan trọng nhất nếu bạn muốn để cho biết nếu một keylogger là chuyên nghiệp hay không. iKeyMonitor là các tiên tiến nhất Android keylogger có thể ghi lại tổ hợp phím và mật khẩu đã nhập, trang web truy cập, tin nhắn SMS và WhatsApp, lịch sử cuộc gọi, chat các bản ghi đã gõ, theo dõi vị trí GPS, chụp ảnh chụp màn hình và nhiều hơn nữa. Hầu như mỗi bước di chuyển trên điện thoại Android có thể được theo dõi một cách dễ dàng với ứng dụng gián điệp Android 5 mạnh mẽ như vậy, nhưng tất cả những tính năng mạnh mẽ nên được sử dụng cho các mục đích hợp pháp! Không bao giờ không lạm dụng nó!

2. hỗ trợ Giám sát vô hình với sự cho phép!

Ngoại trừ cho việc cung cấp mạnh mẽ các tính năng được đề cập ở trên, iKeyMonitor Android 5 keylogger cũng hỗ trợ Giám sát vô hình, mà cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho rất nhiều phụ huynh và nhân viên trong kiểm soát của cha mẹ và giám sát nhân viên. Tuy nhiên, người dùng nên nghiêm trọng với các tính năng như vậy, bởi vì ai đó nghĩ rằng nó là rất dễ dàng và thuận tiện để theo dõi những người khác nếu các keylogger có thể được sử dụng bí mật! Nhưng xin vui lòng lưu ý ở đây, nó là rõ ràng là bất hợp pháp để sử dụng các Android Lollipop keylogger để theo dõi một ai đó mà không nhận được sự cho phép.

ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH YÊU CẦU
Bất kỳ tương thích iPhone, BlackBerry, Android, Windows Mobile hoặc Symbian OS dựa trên bao gồm nhiều mô hình của Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC, điện thoại thông minh Thêm

TÀU SÂN BAY TƯƠNG THÍCH ĐIỆN THOẠI
T-Mobile Sprint, O2, Orange, Verizon, Alltel, AT&T, Thêm
Quay lại đầu trang

Tags: , , ,

Thể loại: Phần mềm Android Spy