ซอฟต์แวร์สอดแนมทาง SMS

For many, ซอฟต์แวร์สอดแนมทาง SMS is an excellent tool to find out what happened to your rebellious adolescent children by monitoring their mobile phones. Why? Because they prefer to contact to their so-called friends with cell phones and like to make friends with strangers online.

Why do you Need the SMS Spy Software?

It is well known that mobile phone is the best tool for kids to be far away from parental control, and its ability of sending and receiving SMS message makes cell phone the most favorite device for cheaters. Why do they like using short message to chat with strangers online?

Because SMS message is convenient and safe, it allows kids to send and receive text messages even in the presence of their parents. More importantly, your kids can erase the SMS message immediately after viewing. So you don’t know what they did even though you check their cell phones every day.

In fact, kids are afraid that the chat will be overheard by others if they make the phone call. SMS spy software allows you to know all the SMS messages sent and received on your kid’s phone so as to know what they do and whether they are cheating on you.

What can SMS Spy Software do for you?

Luckily, the kid’s affection of using SMS message is exactly what makes ซอฟต์แวร์สอดแนมทาง SMS so helpful. It has many powerful functions, such as call information recording, GPS location tracking, photos and videos logging, text messages monitoring, remote checking and so on.

  • บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วม SMS

When it comes to find out what happened to your kids, the feature of SMS spying far outweigh than others. You can set up an SMS spy program on the phone and give the phone to your kids as a gift, and then the SMS spy software shows the numbers of the text message sent and received. Thus, you can know what your kids do and who they frequently send messages to and find out if they are cheating on you or not.

  • บันทึกเนื้อหารายละเอียดของข้อความ SMS

In addition to showing you the number of recipients who received the SMS messages your kid sent, SMS spy software is able to record the content of every outgoing and incoming short message in details and the accurate take better measures to help them.

  • ตรวจสอบรายงานข้อความ SMS ในพื้นที่ห่างไกล

Another shining point of the SMS spy software is that the logs are rapidly uploaded to your Mobile Spy App account in a stealth and undetectable mode so that you can view it at any time anywhere using any web browser, and you never worry that your kid has deleted the SMS messages. Meanwhile, your monitoring behavior won’t attract your kid’s attention at all.

In fact, you can know more about your kid with the aid of ซอฟต์แวร์สอดแนมทาง SMS. Though SMS spy won’t stop your kids from being away from your parental control.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้