ซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS

พ่อแม่ควรมีวิสัยทัศน์ที่จะใช้ ซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS to get the fact of what their kids are doing on with their mobile phone, otherwise, your innocent kids may be taken advantage of by the harmful messages.

ซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS
  • ตรวจสอบข้อความขาเข้า และขาออกทั้งหมดในโหมดซ่อนตัว
  • บันทึกหมายเลขของผู้ส่งและผู้รับแลกเปลี่ยนข้อความ
  • Record WhatsApp, iMessages, Blackberry Messenger and so on
ดู SMS ตรวจสอบซอฟต์แวร์ฟรีสาธิต คุณลักษณะเพิ่มเติมของ SMS ซอฟต์แวร์การตรวจสอบ ซื้อซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS

Why SMS monitoring software is neccessary? As a parent, when you see your kids keep texting with their mobile phone, you must wonder who he/she is texting to and what they are texting about. However, you know clearly that to view your kids SMS is a rather difficult job, for the kids take their privacy into serious consideration. Even if you get a secret chance to catch a glimpse of their SMS message, you may be happy for nothing bad to be found. While the fact is your kids are wise enough to delete all the indelicate messages, so you are hidden from the truth. The information crammed society enriches the kid’s knowledge, on the other hand, along with the rampancy of sexting, bullying and ill messages.

ซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS takes parents’ concern as the priority, thus coming into being. It grants you the power to view your kids’ SMS message without being noticed that their mobile phone is monitored. After installed onto your kids phone with step-by-step instructions, the SMS Spy begins to work in the background and to log every communication message, including the incoming and outgoing message contents, dates and numbers of the sender and recipient.

These logs can be checked on in your email box or FTP server on your mobile phone or computer anytime the Internet is available. In this way, you are able to see what your kids are up to whenever you are online. What if your kids are so cautious that they delete the messages in time? ซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS can also be helpful under this circumstance, for it will record all the details before deleting happens.

Although your top concern may be reading your kids SMS message, the Mobile Spy Software has more functions, such as tracking the location of the mobile phone and applications installed on the phone and remotely uninstalling the software. You can enjoy more functions of the ซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS, thus benefiting more from it.

ด้วยความช่วยเหลือของ ซอฟต์แวร์การตรวจสอบทาง SMS, you can easily and successfully fulfill the task of mobile parental control and taking good care of your kids by viewing their SMS message. As a result, you can have a better understanding of your kids which could contribute to the communication and intimacy between you and your kids.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้