โทรศัพท์สอดแนมระยะไกลกับแผงควบคุมของสด

At the first sight of the quick features list of Mobile Spy, you will be excited about its powerful logging features including SMS, phone calls, visited websites, social media conversations and GPS locations. Meanwhile, you may be surprised to notice the optional โทรศัพท์สอดแนมระยะไกล feature guaranteed by the Live Control Panel. The ระยะไกล Spy App มือถือ boasts to rank top of the list of Mobile Spy Software by enabling you to tune in and see what is happening on your mobile phone in real-time with the help of its Live Control Panel.

โทรศัพท์สอดแนมระยะไกลกับแผงควบคุมของสด
  • Remotely monitor the activities on target phone in stealth mode.
  • Secretly view the live screen of the target phone in real time.
  • Control the phone activity with other device in remote location.
ดูโทรศัพท์ระยะไกล Spy สาธิตฟรี คุณสมบัติอื่น ๆ ของโทรศัพท์สอดแนมระยะไกล ซื้อโทรศัพท์สอดแนมระยะไกล

Although the other features of Mobile Spy App allow you to monitor what is happening on the computer, the only Live Control Panel grants you to experience live surveillance and control your mobile phone in real time securely and silently.

วิธีการดำเนินการ สอดแนมโทรศัพท์ระยะไกล? You just need to login to your Mobile Spy App account and click View Live Panel, and then you will see the actual screen of the monitored phone updated every 90 seconds, the last 5 GPS locations of the phone displayed on a live map. So if your kid or employee is dialing a stranger is texting someone in ambiguous voice, you will see it live on a map which indicates his/her locations as the phone moves with him/her. Besides, you can get the latest SIM information in case the monitored phone is lost or stolen, which can contribute a lot to getting back the phone.

Then how to conduct remote mobile control? Apart from viewing the live screenshots with the Panel, you can send commands to initiate an SMS or a call from the monitored phone to any number, or to remotely lock/unlock the phone through the remote phone spy software. Moreover, you can start/stop an alert siren if the phone is lost or stolen; as a result, no one else enables to take advantage of the phone. In addition, only with the โทรศัพท์สอดแนมระยะไกล with live control panel can you have the logs emailed directly to your email address automatically.

เหตุผลทำไมคุณต้องใช้มือถือ Spy App อยู่แผงควบคุมก็คือ add-on ยอดเยี่ยมรายการยาวคุณลักษณะของการ ระยะไกล Spy App มือถือ which gives you the capabilities to remotely monitor a mobile phone in real time. Such add-ons as Mobile Spy App Live Control Panel will be explored and developed all the time, for it is our mission to let you benefit more from remote phone spy software.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

Tags: , , , , , ,

ประเภท: ศูนย์การเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจต้อง