รีวิวซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ

ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ is designed for all smart phones such as Android Mobile Spy App, iPhone or iPad spy and more. With the development of the technology over the past several years, now we are able to monitor the mobile phone remotely and effectively. The ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ can be used by every smart phone user.

  • เข้าสู่ระบบ SMS, WhatsApp และ IM แชท
  • เข้าสู่ระบบ Facebook, Twitter, YouTube
  • บันทึกภาพถ่าย วิดีโอ และอีเมล์
  • เข้าสู่ระบบโทรและรอบไฟล์เสียง
  • ติดตามสถานจีพีเอสมือถือ
  • อัพโหลดบันทึกสำหรับมุมมองระยะไกล
ดูโทรศัพท์มือถือสอดแนมสาธิตฟรี คุณสมบัติเพิ่มเติมของสายลับโทรศัพท์มือถือ ซื้อโทรศัพท์มือถือ Spy

Nowadays more teenagers prefer to use their cell phones to surf the Internet because it is convenient that they can chat with others whenever and wherever they are, and they can also make many friends on Facebook or somewhere, or you also want to figure out what your employees often do with their cell phones. However, you cannot get access to their mobile phone to watch what they often do with it, and you usually want you know what they do and who they contact with it. What the ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ does is allow you to solve all your problems above. Let’s review what the ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ does for you.

What Does Mobile Phone Spy Software Actually Do?
There are hundreds of Mobile Spy Software out there in the market today, so choosing a right spy software for your phone is very important. The ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ is omnipotent because of its several features. Here is a list of what it can do for you.

สายลับโทรศัพท์มือถือที่ลักลอบ
It records safely, silently and secretly

การ ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ is safe and clean spy software and it is awarded by Softpedia as 100% safe and clean spy software for cell phone. It doesn’t contain any spyware and viruses, so you don’t need to worry that your privacy information will be leaked out. Besides, it runs silently and secretly, which means that it will not show up in any icons on the cell phone, and it works automatically. To access it, you need to enter the secret code and password on the dial pad.

โทรศัพท์บันทึกการโทร
It records all activities happening.

Almost everything on the cell phone will be recorded, such as recording all the text messages sent and received, recording the calls dialed and received on the phone, and recording all websites visited, recording the Gmail sent. What’s more, now many people like to make friends on social networking such as Facebook, Twitter, it can also record the logs on the Facebook, Twitter, Yahoo. And the ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ can log the pictures and video the phone user see on Youtube or other websites.

ติดตามตำแหน่ง GPS
มันติดตามตำแหน่งโดยจีพีเอส

You must be crazy if you lost your cell phone that has a lot of important information about your customers or your company, maybe someone uses the information do some bad things for you. So what can you do now? Don’t worry about it! The ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ can help solve this big problem. It can track the IP address and you can know everything that someone does on it even though your phone card is changed, and then you can get back your cell phone back quickly.

โทรศัพท์มือถือควบคุมโดยผู้ปกครอง
บล็อคการใช้งานบนโทรศัพท์

Many people like to play games with their phones. By using the ซอฟต์แวร์สอดแนมโทรศัพท์มือถือ, you can help others get rid of this bad habit. The mobile phone spy software enables users to block any applications, including games, from launch on the target cell phone automatically. In addition, you can make the spy software send alert to you when the phone holder palys the game and you can lock the mobile phone from a remote location to stop users playing on it.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจชอบ