ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือแสดงการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

Kids are always regarded the cell phone as their own private property and refuse anyone to use it without permission. Whenever you approach your kids cell phone, they just become a little vigilant, which makes you feel a little funny for their innocence and a little bit of angry for their vigilance. As the proverb says, all loads lead to Rome, there are many ways that can lead you to achieve your goal. Even though you cannot check your kids cell phone directly, it doesn’t mean that you don’t have any access to get what you want. The ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ is one of the most convenient ways to expose your kids cell phone usage to you directly without any physical approaching.

  • ตรวจสอบทุกอย่างในโหมดซ่อนตัว
  • Log SMS, Calls, Webs and Apps
  • เครือข่ายสังคมที่บันทึกกิจกรรม
  • ติดตามสถานจีพีเอสของโทรศัพท์มือถือ
  • ส่งบันทึกไปยังพื้นที่ส่วนตัว
  • ทำงานกับสมาร์ทโฟนมากที่สุด
ดูที่ซอฟต์แวร์การตรวจสอบสำหรับการสาธิตฟรีโทรศัพท์มือถือ คุณสมบัติเพิ่มเติมการตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ ซื้อที่ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ

สิ่งที่คุณควรสังเกตเป็นครั้งแรกที่ถูกบันทึกทั้งหมดบันทึกโดยการ ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ are in the undetectable and invisible way, that is to say, from the moment you have finished the installation the cell phone monitoring software on your kids cell phone, you needn’t do anything more. It can work automatically without any manual operation. What’s more, your kids are less likely to discover its tracks in the running program due to the fact that it is able to hide itself perfectly.

Furthermore, the ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ is able to record all the activities, including the text messages your kids sent or received, the information of calls your kids dialed or received, the social networks your kids entered, the websites your kids searched, then delivered to your private online space directly instead of getting any physical approach. The only requirement for you to view the logs on the remote monitoring software is to login the account you created with the internet connection. You can choose when and where to view the logs based on your schedule accordingly.

In addition, what you may consider is the compatibility of the cell phone tracking software, after all, not all the software can be installed freely on the cell phone without any limitation. If the software is not compatible with your kids cell phone, all you have done is meaningless. In fact, the ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ is compatible with the five major operating systems, including Blackberry, Android phone, iPhone, Windows mobile phone as well as Symbian system, which is powerful enough to meet different users’ demand. So, if you have any requirements, please take action without any hesitation.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้