ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ

In this technologically advanced society today, smartphones are becoming more and more popular especially with teens. ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ as the new form of mobile monitoring software specially designed for smartphones is being the cutting-edge in mobile monitoring.

  • เข้าสู่ระบบ SMS, WhatsApp และ IM แชท
  • เข้าสู่ระบบ Facebook, Twitter, YouTube
  • บันทึกภาพถ่าย วิดีโอ และอีเมล์
  • เข้าสู่ระบบโทรและรอบไฟล์เสียง
  • ติดตามตำแหน่ง GPS ของ iPhone5S
  • อัพโหลดบันทึกสำหรับมุมมองระยะไกล
ดูสายลับมือถือ App ฟรีสาธิต คุณสมบัติอื่น ๆ ของโทรศัพท์มือถือสายลับ ซื้อซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ

การ ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ is a program which enables parents to monitor the children’s smartphone which they own or have consent to monitor stealthily. ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ provides the targeted device and allows users to log all activities and locations of the mobile. It is a good assistant for parents who are concerned that their children are hanging out with the wrong crowd or just connecting with the juvenile delinquents. ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ is definitely an ideal application for you to protect your children.

First of all, you don’t need to worry about the installation and application of ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ, because this software is so easy to get-set and utilize. What you need to do is just simply setting up ซอฟต์แวร์มือถือ บนโทรศัพท์มือถือของเด็กและจากนั้นเข้าสู่ระบบของคุณ ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ account online so that you could find out what your children have done with the mobile. You will see all sms messages that were sent and received, all the phone calls made and received, all the websites that were visited and many more information that you would like to know, just through Mobile Spy App.

สิ่งน่าสนใจที่นี่อยู่ที่มี ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ you could get all the data you want no matter where you are. Whether you are at home or on business anywhere in the world, you will get the information of the targeted phone in real time. With Mobile Spy App program, you don’t have to worry about being caught monitoring as this program works very discreetly. It privately works in the backstage and keeps the record of all the activities on the phone. What’s more, it is compatible with iPhone, Blackberry, Android, Symbian OS and Windows Mobile.

Being parents you could set your mind at rest after you have installed Mobile Spy App on your children’s phone. You would be thankful when you couldn’t find your child while no system could provide the exactly location of him or her but ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ does. All pictures and videos taken, sent or received, there are records in the help of ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ. This would be especially useful if you are worried your child or teen is visiting the wrong websites. The remote controlling of Mobile Spy App makes parent control monitoring no longer be the problems.

การ ซอฟต์แวร์สอดแนมมือถือ is now in its peak. You would no longer have to worry if your child is lying to you, or even in danger of their growing up. With Mobile Spy App program you could gain peace of mind, and if your children have the improper behavior you would have the right decisions in front of you.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจชอบ