โทรศัพท์มือถือสายลับนาฬิกาเด็กของคุณจากระยะไกล

As a parent, we should have spent more time keeping company with our children and taken more care of them, however, most time parents are so busy with their jobs that they have little time to notice what their children usually do in school, whom they often play with and many more. Now you have the opportunity to watch your kids from a distance with the best โทรศัพท์มือถือสายลับ.

โทรศัพท์มือถือสายลับนาฬิกาเด็กของคุณจากระยะไกล
  • ลับมือถือที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเป็นเปิด
  • ตรวจสอบทุกกิจกรรมที่ทำบนโทรศัพท์มือถือเป้าหมาย
  • Track GPS locations; Monitor in real time; Remotely check the logs
ดูสายลับมือถือ App ฟรีสาธิต คุณสมบัติอื่น ๆ ของโทรศัพท์มือถือสายลับ ซื้อโทรศัพท์มือถือสายลับ

Mobile Spy App is the most practical mobile monitoring software which is used to monitor all things happening on the smart mobile phones invisibly. Nowadays, most children will use smart phones to send messages, make calls, surf the Internet and more, since it is easy for them to use the smart phones to get the information and contact with friends no matter when and where they are. With the โทรศัพท์มือถือสายลับ, you just need to install it in several minutes and then it will help you monitor, record, and track all things your kids do on their mobile phones. Now come back to the main point, there are some things below about how the โทรศัพท์มือถือสายลับ watches your kids from a distance.

มองไม่เห็น และ Undetectable ทำงานป
มองไม่เห็นโทรศัพท์มือถือสายลับ

One of the most important features is that the Mobile Spy Software runs in an invisible and undetectable mode. It is not worth it that you lose the trust of your kids because they find you are monitoring even if you just want to know more about them. So there is no need trying to read your kids’ text messages and listen to their conversation secretly, which is out-dated and useless. Now you just need to install the โทรศัพท์มือถือสายลับ on their mobile phones in several minutes and then everything will be logged and sent to you secretly and automatically.

รู้ทุกอย่างที่ทำบนโทรศัพท์มือถือ
ตรวจสอบทุกอย่าง

การ โทรศัพท์มือถือสายลับ not only runs invisibly but also records everything done on the smart phones. It can be used to monitor and record all the SMS text messages, phone calls, web activity, email activity, and social networking such as the Facebook activity. You nearly control all information about your kids’ daily life. If your kids want to play with friends instead of studying in school, you will quickly get the information about what they want to do and whom they will play with and more. All messages and calls will be recorded clearly to tell you everything about them. You can also tell if they are lying to you from the logs you get.

รู้ที่เด็กของคุณอยู่ตลอดเวลา
ตำแหน่ง GPS

With the Mobile Spy App tracking app, you don’t have to worry where your kids are, why she or he comes back so late and what they are doing outside. Since the โทรศัพท์มือถือสายลับ can track the GPS location of your kids’ mobile phone, you can quickly find out where your kid is whenever you want. The GPS position tracked by the software will be uploaded every thirty minutes with a link to a map, so you can check it every now and then. The map will show you the exact position of your children and you can find them quickly if you want.

In summary, the mobile monitoring software must be the best helper to allow you to watch your kids from a distance secretly and safely.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจชอบ