โทรศัพท์มือถือตรวจสอบซอฟแวร์รักษาความปลอดภัยมือถือ

Cell phone used to be an effective tool for people to keep in touch with each other, but in recent years, the wide spread of the mobile phone is the breeding ground of many fraud behaviors. Many swindlers are more likely to send the text messages or make the phone calls to cheat the mobile phone users, which has a negative influence to the whole society. In fact, as long as hearing the fraud cases, many parents feel a little worried about their kids mobile phone security. After all, many kids are still innocent that they are more likely to be cheated by others. The ซอฟต์แวร์ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ will record all your kids’ online activities so as to assist you take charge of your kids mobile phone security.

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ
  • ตรวจสอบทุกกิจกรรมที่ทำบนโทรศัพท์เป้าหมายในโหมดซ่อนตัวที่สมบูรณ์
  • Remotely lock the phone; Track GPS locations; View phone live screen
  • อัปโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ส่วนตัวออนไลน์พื้นที่สำหรับมุมมองระยะไกล
ดู iPhone 5S Keylogger สาธิตฟรี คุณสมบัติอื่น ๆ ของ iPhone 5S Keylogger ซื้อ iPhone 5S Keylogger

Almost every smart phone allows users to log into famous social networks, such as Facebook or Twitter, which gives the swindlers the chance to get your kids personal information conveniently and then do something bad in the name of your kids, which can harm your kid’s reputation to a large extent. The mobile phone tracking software can keep track of the contents on the major social networks. With the messages recorded by the ซอฟต์แวร์ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ, you can master your kids’ social network behaviors clearly. As long as you have discovered anything inappropriate, you can take some actions timely.

Whenever you catch a glimpse of some text messages, you can figure out the reality of the message contents directly. More importantly, you are less likely to do as the messages tell, but your kids are more likely to follow the steps and fall into the trap in the stimulation of their curiosity. All the detailed information, including the senders’ number, the accurate time and date, the content of the text messages, on your kids cell phone can be logged clearly in the ซอฟต์แวร์ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ. The mobile phone spying software allows you to keep track of the message in case that your kids step into the preset trap. Moreover, the contents of the iMessage and the WhatsApp can be recorded as well.

In fact, except for the messages sent in words, your kids may also be cheated the call information, which is also taken the mobile phone spy consideration. The ซอฟต์แวร์ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ can log the call information at the same time, which aims at ensuring your kids mobile phone security for you.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

Tags: , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจชอบ