พนักงานตรวจสอบโทรศัพท์มือถือสายลับ

It is general that many businesses equip their employees with mobile phones to the benefit of effective business communication. At the same time, many companies also deploy โทรศัพท์มือถือสายลับ to spy company provided cell phones because misuse of company’s mobiles by employees is a hot potato for the majority of employers.

  • ตรวจสอบไรพนักงาน และอัปโหลดรายงานบันทึกสำหรับมุมมองระยะไกล
  • Remotey ล็อค และจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือของพนักงานของคุณ
  • Track GPS locations; Record surrouding audios; Run stealth camera
การตรวจสอบสายลับมือถือ App ฟรีสาธิตดูพนักงาน คุณสมบัติเพิ่มเติมของพนักงานตรวจสอบ App Spy มือถือซื้อพนักงานตรวจสอบ App Spy มือถือ

No matter how big your company is, the employees who aid to keep your business running are undisputedly your company’s most important fortune. While not all workers hold the same working attitude, as a matter of fact, many workers spend working hours on making their private calls with the company owned mobile phones. To watch your business, employers need to use โทรศัพท์มือถือสายลับ.

มือถือจับพนักงานขี้เกียจ

Almost every company owns workers who pretend to be hard working when the boss is around, but when the employer is outside, they will do many things work unrelated. These people may play mobile games, text messages, make calls and so on. How to catch this kind of lazy employees? Employers can set up โทรศัพท์มือถือสายลับ to monitor the workers’ phones.

The Mobile Spy App follows the track of every short messages, calls, visited websites and applications. After the installation of Mobile Spy App, employers can find out who are doing their private things during the working hours through viewing the logs sent to the Mobile Spy App account. In a word, Mobile Spy App helps boss to catch lazy employees, and then measures can be taken to improve the company’s productivity.

มือถือช่วยหลีกเลี่ยงการเสียทรัพยากร

Employees in many companies are apt to spend their office hours chatting with their friends and families with company owned phones rather than promoting their business or making business calls. This improper behavior wastes company’s resource as well as working time. To solve this problem, bosses can resort to โทรศัพท์มือถือสายลับ.

Mobile Spy Software records every activity on the phone, containing received and dialed calls. With the aid of Mobile Spy App, employers can know the usage of the mobile. Besides, bosses can know how long the employees spent on their private calls because Mobile Spy App tracks the call time. And then employers can stop the inappropriate behavior from happening.

มือถือป้องกันการรั่วไหลของความลับทางการค้า

Now and then, employees need to talk about business on the phone, while this will place company at risks. It is because that information leaks will result in great loss for company, sometimes it even makes a company shut down. Nowadays, many employers install โทรศัพท์มือถือสายลับ to protect their business secrets from leaking.

Mobile Spy App which records numbers of the calling party and answer party, numbers of sender and recipient and the message text facilitates employer to know who is tend to leak the trade secrets. And thus employers can prevent information leaks timely. More importantly, the records will be saved and used as evidence.

โทรศัพท์มือถือสายลับ which is widely used to keep a close watch over employees is the most effective solution for employers to catch lazy employees, stop resource wastes and prevent information leaks. Using smart โทรศัพท์มือถือสายลับ, employers will not only increase their productivity, but also cut down their companies’ phone bills. The benefits of choosing Mobile Spy App far outweigh the cost of buying it, take an action from now.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้