ครบรู้กิจกรรมโทรศัพท์กับ App ติดตามโทรศัพท์มือถือ

A โทรศัพท์มือถือติดตาม app is often used to keep tabs on the activity of cell phone users so as to watch and protect users from potential dangers. It is urgently needed for people nowadays, why? Because today’s people catch on the technology fast. Especially in recent years, mobile devices have become mainstream in the modern era, such as iOS devices, Android cell phones.

  • ติดตามตำแหน่ง GPS ของโทรศัพท์มือถือ
  • เข้าสู่ระบบ Facebook, Twitter, YouTube
  • บันทึกภาพถ่าย วิดีโอ และอีเมล์
  • เข้าสู่ระบบโทรและรอบไฟล์เสียง
  • เข้าสู่ระบบ SMS, WhatsApp สนทนา IM
  • อัพโหลดบันทึกสำหรับมุมมองระยะไกล
ดูสาธิตฟรี App ติดตามโทรศัพท์มือถือ คุณลักษณะเพิ่มเติมของ App ติดตามโทรศัพท์มือถือ ซื้อโทรศัพท์มือถือติดตาม App

The multi-functional cell phones benefit people a lot, because they can use it to do many things more than making calls and texting. For example, they can use their cell phones to watch videos, surf the Internet, chat with people and more. With increasingly using of the cell phone, a lot of problems are following as well. Many youngsters like to use their cell phones to play games, watch videos, chat, surf the Internet, which lead them to spend less time on study or distract them.

การ โทรศัพท์มือถือติดตาม app helps you not only monitor what the users do with your mobile phone but also find out the exact location of the target mobile phone, so it is easy for you to use it to record everything happening on the cell phone. Many parents are worried that their children may misuse their cell phones, and many managers often worry that their employees may waste time playing games with their cell phones during working hours, especially when the employees need to work outside. In this case, the cell phone spy software plays an important role in allowing people to watch out for what kids or employees actually do with their cell phones.

มือถือดีสุด โทรศัพท์มือถือติดตาม app which is well-featured for all smart phone users such as Android phone users, blackberry users and iPhone users and more. As the most powerful cell spy software, it records all things occurring on the cell phone, including call logs, sent and received messages, watched videos and photos, web history, social network activity and so on.

By this way, parents can easily know if your children misbehave on the cell phone, and managers also captures employee activities performed on the cell phones during work time automatically by recording and storing the activity logs for further auditing.

Moreover, this โทรศัพท์มือถือติดตาม app is regarded as the best cell phone tracker that is widely used to locate the exact position of the target cell phone by tracking the GPS location. And the GPS location will be uploaded at a time interval with a link to a Google map, thus parents or managers are able to know where your children or employees are by checking the map.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้