หุ่นยนต์ตรวจสอบ

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะปรับใช้ซอฟต์แวร์สอดแนม Android ในบริษัท ’ s โทรศัพท์เป็น หุ่นยนต์ตรวจสอบ app ให้คำตอบที่พวกเขาต้องการ นายจ้างบางคนไม่แน่นอนมั่นใจว่า ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ Android ที่มีพนักงาน ทุกอย่างเป็นทวิภาคี และมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองและวิธีการที่คุณควบคุม

ตรวจสอบ android App
  • เข้าสู่ระบบ SMS, WhatsApp และ IM แชท
  • เข้าสู่ระบบ Facebook, Twitter, YouTube
  • บันทึกภาพถ่าย วิดีโอ และอีเมล์
  • เข้าสู่ระบบโทรและรอบไฟล์เสียง
  • ติดตามสถานจีพีเอสหุ่นยนต์
  • อัพโหลดบันทึกสำหรับมุมมองระยะไกล
ตรวจสอบสาธิตฟรี App Android ดู คุณสมบัติเพิ่มเติมของตรวจสอบ App Android ซื้อตรวจสอบ Android App

นายจ้างบางคนกังวลที่ หุ่นยนต์ตรวจสอบ app ไม่มีจริยธรรมเมื่อการบุกรุกความเป็นส่วนตัวในการพิจารณา ในขณะที่ ภายใต้สถานการณ์บาง ยอมรับได้ทั้งหมด และสามารถใช้หุ่นยนต์สอดแนมบนโทรศัพท์ Android ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ Android คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่าง

แรก และสำคัญที่สุด คุณต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ Android ของคุณ ผิดจรรยาบรรณอย่างสมบูรณ์ในการติดตามโทรศัพท์มือถือสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการป้องกันบริษัทของคุณ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลธุรกิจ คุณมีสิทธิที่จะใช้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ Android เพื่อทำคุณโปรดปราน หุ่นยนต์ตรวจสอบ app จะไม่ให้คุณลง เพราะ Android ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์การตรวจสอบบันทึกข้อมูลการโทรทั้งหมด ข้อความ SMS และติดตามตำแหน่งจีพีเอส ในคำอื่น ๆ การตรวจสอบ Android ช่วยให้คุณรู้ที่บัญชา งานของคุณที่พูดถึง และ ที่พนักงานของคุณอยู่ในการติดต่อกับ

อื่น ๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ ใครเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ Android เป็นโทรศัพท์มือถือของคนงานของคุณหรือบริษัทของคุณ ถ้าโทรศัพท์เป็นสินค้าที่ส่วนตัวของพนักงานของคุณ คุณไม่ควรติดตั้ง App Spy มือถือใด ๆ เพื่อตรวจสอบ ถ้าโทรศัพท์เป็นของบริษัท และจากนั้น หุ่นยนต์ตรวจสอบ app จะได้รับอนุญาต นี่คือเข้าใจง่าย บริษัทเจ้าของโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินขององค์กรของคุณ และคุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการ ด้วยโทรศัพท์ รวมถึงการตรวจสอบ Android

สิ่งที่กล่าวข้างต้นได้อย่างง่าย ๆ ทำตาม และสิ่งเหล่านี้จะมั่นใจได้ที่ หุ่นยนต์ตรวจสอบ app เป็นจริยธรรมหากคุณใช้ Android การตรวจสอบซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสม คุณพนักงานจะใช้เวลามากเกินไปในสิ่งที่ส่วนบุคคลของพวกเขากับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถแจ้งพนักงานว่า โทรศัพท์มือถือที่พวกเขาดำเนินการตรวจสอบ ทั้งหมดในทุก หุ่นยนต์ตรวจสอบ ซอฟต์แวร์เป็นโซลูชันดีสำหรับบริษัทเพื่อติดตามพนักงานบนอุปกรณ์ Android

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้