หุ่นยนต์ตรวจสอบ

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะปรับใช้ซอฟต์แวร์สอดแนม Android ในบริษัท ’ s โทรศัพท์เป็น หุ่นยนต์ตรวจสอบ app gives them the answers they need, some employers are not absolutely convinced that it is ok to monitor Android phones that the employees carry. Everything is bilateral, and it’s up to how you look at and how you control.

ตรวจสอบ android App
  • เข้าสู่ระบบ SMS, WhatsApp และ IM แชท
  • เข้าสู่ระบบ Facebook, Twitter, YouTube
  • บันทึกภาพถ่าย วิดีโอ และอีเมล์
  • เข้าสู่ระบบโทรและรอบไฟล์เสียง
  • ติดตามสถานจีพีเอสหุ่นยนต์
  • อัพโหลดบันทึกสำหรับมุมมองระยะไกล
ตรวจสอบสาธิตฟรี App Android ดู คุณสมบัติเพิ่มเติมของตรวจสอบ App Android ซื้อตรวจสอบ Android App

นายจ้างบางคนกังวลที่ หุ่นยนต์ตรวจสอบ app is not ethical when taking invasion of privacy into consideration . While, under some circumstances, it is totally acceptable and allowable to use Android spy on the company’s Android phones. However, when monitoring Android mobile phones, you need to be aware of some things.

First and most important, you need to be clear about your purpose of Android monitoring. It is completely unethical to track phones for getting others’ privacy. However, if you want to protect your company and prevent business information leaks, you do have the right to use Android monitoring software to do you a favor. หุ่นยนต์ตรวจสอบ app will never let you down because the Android monitoring software you installed logs all call information, SMS messages and tracks GPS location. In other word, Android monitoring enables you to know where your subordinates are, what your workers talk about and who your staff are in touch with.

One other thing that you need to consider is who owns the Android phones. Are the cell phones owned by your workers or your company? If the phone is your employee’s private goods, you should not install any Mobile Spy App to monitor it. If the phone is owned by the company, and then หุ่นยนต์ตรวจสอบ app is permitted. This is easy to understand. The company owned phone is part of your corporate property, and you are able to do whatever you want with the phone, including Android monitoring.

สิ่งที่กล่าวข้างต้นได้อย่างง่าย ๆ ทำตาม และสิ่งเหล่านี้จะมั่นใจได้ที่ หุ่นยนต์ตรวจสอบ app is ethical if you use the Android monitoring software in the right phone with valid reason. If you don’t want your employees to spend too much time on their personal things with the phone, you can inform your employees that the phones that they carry are monitored. All in all, หุ่นยนต์ตรวจสอบ software is a good solution for company to keep track of the employees on Android devices.

ต้องมีมาร์ทโฟน
IPhone เข้ากันได้ใด ๆ BlackBerry, Android, Windows Mobile หรือ Symbian OS ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งหลายรูปแบบ โดย Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC เพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
T-Mobile วิ่ง O2 สีส้ม Verizon, Alltel, AT&T เพิ่มเติม
กลับไปด้านบน

แท็ก: , , , ,

หมวดหมู่: ศูนย์การเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจชอบ