SMS Spy

How Mobile Spy App Logs Text Messages

  What Does Mobile Spy App – SMS Spy Do?

 • Record all the incoming and outgoing text messages
 • Log the information of the senders and receivers
 • Monitor Facebook, Twitter, WhatsApp messages
 • Auto upload SMS logs to a secret online account

The latest communication craze among teens worldwide is SMS text messaging. While text messages are a useful form of technology, it can be abused or even dangerous. Are your children texting to their friends about when they are skipping school? Does your teenager have the dangerous habit of texting while driving? Keep reading to learn how you can learn these truths and more.

After Mobile Spy App – SMS spy software is setup on your phone it will record all phone activities. It will then silently upload the data to your private Mobile Spy App account. When you want to view results, simply login to the Online Control Panel from any computer. Let’s take a look at what’s recorded apart from text message spy:

Spy SMS (Text Messages) Sent or Received

  Spy SMS (Text Messages) Sent or ReceivedView Screenshot

  Every text message is logged even if the phone’s logs are deleted. Includes full text.

Record Dialed or Received Call Information

  Record Dialed or Received Call InformationView Screenshot

  Each incoming and outgoing call number is logged along with duration and time stamp.

Log Websites Visited in Chrome and Safari

  Log Websites Visited in Chrome and SafariView Screenshot

  Each website visited in Android Chrome and iPhone Safari is logged with time stamps.

View Log Summary in Remote Locations

  View Log Summary in Remote LocationsView Screenshot

  A summary of all activities can be shown along with separate viewers for each type.

VIEW MORE FEATURES OF MOBILE SPY – SMS SPY…

Mobile Spy App – SMS Spy is a hybrid software/service which allows you to monitor your Apple iPhone, iPad, Android, Symbian OS and Windows Mobile based smartphone in real time. This unique system records the phone activities of your child. You install a small application onto the phone. It starts at every boot of the phone but remains stealth and does not show up in the Windows Mobile Task Manager.

This high-tech spy software will allow you prove their wrongdoings and correct the behavior. Are your kids staying safe? This is the way to find out so you can finally take action. Don’t wait until its too late and the damage has already been done.

Mobile Spy App - SMS Spy FeaturesMobile Spy App - SMS Spy DemoPurchase Mobile Spy App - SMS Spy
Mobile Spy App Compatibility

Pro mnohé je SMS špionážní software vynikající nástroj pro zachycení neloajálních manželů a manželek tím, že sleduje jejich mobilní telefony. Proč? Protože nevěrní manželé nebo manželky raději používají mobilní telefony pro kontakt a flirtovat se svými milenci a milenkami.

Proč potřebujete SMS Spy Software?

Je dobře známo, že mobilní telefon je nejlepší nástroj pro podvádění partnerů, a jeho schopnost posílat a přijímat SMS zprávy je u mobilního telefonu nejoblíbenější funkcí pro podvodníky. Proč se jim líbí chatování pomocí krátkých textových zpráv se svými milenci?

Protože SMS zpráva je pohodlná a bezpečná, umožňuje podvodníkovi posílat a přijímat textové zprávy i v přítomnosti svých manželů či manželek. Ještě důležitější je, že mohou smazat SMS zprávu bezprostředně po zhlédnutí. Takže mobilní telefon nikdy nevyzradí manželskou nevěru majitele.

Ve skutečnosti se podvodníci se obávají, že hovor zaslechnou ostatní, pokud mají telefonní hovor. SMS špionážní software Vám umožní zjistit všechny odeslané a přijaté SMS zprávy v telefonu svého manžela či manželky, takže se dozvíte, zda Vás Váš manžel či manželka podvádí.

Co může pro Vás SMS Spy Software udělat?

Naštěstí, postižení podvádějícího manžela či manželky SMS zprávami je přesně to, co dělá SMS špionážní software tak užitečným. Má mnoho užitečných funkcí, jako například informace o nahrávání hovorů, sledování polohy GPS, zaznamenávání fotografií a videa, sledování textových zpráv, dálkovou kontrolu a další.

 • Zaznamenávejte telefonní čísla účastníků SMS konverzací

Pokud jde o hon na podvádění manžela či manželky, funkce SMS špionáže zdaleka převažují nad ostatními. Můžete nastavit špionážní program SMS v telefonu a dát telefon Vaší milované nebo milovanému jako dárek, a pak SMS špionážní software ukáže počty odeslaných a přijatých textových zpráv. Tak můžete vědět, komu Váš podvádějící partner často odesílá zprávy a zjistit, zda Vás Váš manžel či manželka podvádí, nebo ne.

 • Zaznamenávejte podrobný obsah SMS zpráv

Kromě zobrazení počtu příjemců, kteří obdrželi SMS zprávy od Vašeho podvádějícího manžela či manželky, SMS špionážní software je schopen zaznamenat obsah každé odchozí a příchozí zprávy SMS v detailech a přesné časový údaj na mobilní telefon. A tak máte možnost zjistit, co Váš manžel či manželka dělá každý den na mobilním telefonu a udělat lepší rozhodnutí.

 • Kontrolujte reporty o SMS zprávách vzdáleně

Další skvělá funkce SMS špionážního software je, že záznamy jsou rychle nahrány do Vašeho mobilního špionážního účtu v tajnosti a nezjistitelném režimu, takže si je můžete prohlížet kdykoli a kdekoli pomocí libovolného webového prohlížeče, a už se nikdy nebudete bát, že Váš manžel či manželka odstranil SMS zprávy. Mezitím Vaše monitorovací chování nebude vůbec přitahovat pozornost Vašeho manžela či manželky.

Ve skutečnosti, s pomocí SMS špionážního softwarubude úkol chytit nevěrného manžela či manželku jednodušší. Ačkoli SMS špionáž nezastaví podvádění nebo nezabrání nevěře, budete moci poznat pravdu a alespoň se s ní vypořádat. Zjistěte si, co sdělují SMS Vašeho podvádějícího partnera, a přestaňte se obávat nevěry s SMS špionážním softwarem.

Dla wielu SMS spy idealnym narzędziem do złapania nielojalnego małżonka poprzez monitorowanie jego telefonu komórkowego. Dlaczego? Ponieważ niewierni mężowie lub żony preferują używać telefonów, aby kontaktować się i flirtować ze swoimi kochankami.

Dlaczego potrzebujesz SMS Spy?

Dobrze wiadomo, że telefon jest najlepszym narzędziem do oszukiwania partnerów, a jego zdolność do wysyłania i otrzymywania wiadomości SMS, czyni go ulubionym narzędziem dla oszustów. Dlaczego lubią oni używać krótkich wiadomości, aby chatować z innymi kochankami?

Ponieważ SMS jest wygodny i bezpieczny. Pozwala oszustom na wysyłanie i otrzymywanie wiadomości nawet w obecności ich małżonków. Bardziej ważne, oszukując można usunąć wiadomość SMS zaraz po przeczytaniu. Telefon nigdy nie powie o niewierności małżeńskiej właścicielowi.

W rzeczywistości, oszuści boją się, że zostaną usłyszani przez innych, jeśli wykonają rozmowę. Oprogramowanie SMS spy pozwala Ci na poznanie wszystkich wysłanych i otrzymanych SMS-ów na telefonie Twojego małżonka. W taki sposób będziesz wiedział, że Twój małżonek Cię oszukuje.

Co może dla Ciebie zrobić SMS Spy?

Szczęśliwie, miłość oszukującego małżonka do używania SMS jest dokładnie tym, co sprawia, że SMS spy jest tak pomocne. Ma ono wiele pomocnych funkcji, takich jak nagrywanie rozmów, śledzenie lokalizacji GPS, zapisywanie zdjęć i filmów, monitoring wiadomości tekstowych, zdalne sprawdzanie i inne.

 • Zapisz numery telefonów uczestników SMS

Kiedy przychodzi złapać oszukującego męża lub żonę, funkcja szpiegowania SMS idzie dalej niż inne. Możesz ustawić program SMS spy na telefonie i dać telefon swojej ukochanej osobie jako prezent. Następnie oprogramowanie SMS spy pokarze liczbę wysłanych i otrzymanych wiadomości tekstowych. Dlatego wiesz z kim oszukuje Cię Twój partner wysyłając wiadomości i dowiedzieć się, czy Twój małżonek Cię oszukuje.

 • Zapisz szczegółowe treści SMS

Oprócz pokazywania numerów odbiorców, którzy otrzymali SMS, które wysłał Twój małżonek, SMS spy może zapisywać treści każdej wychodzącej i przychodzącej krótkiej wiadomości w szczegółach i z dokładnym oznacznikiem czasu na telefonie. Możesz wiedzieć z kim Twój małżonek wykonuje rozmowy każdego dnia telefonem i podjąć lepsze decyzje.

 • Sprawdź raporty SMS w dalekich lokalizacjach

Kolejnym błyszczącym punktem SMS spy jest natychmiastowe zapisywanie przesłanych danych na Twoje konto online Mobile Spy w ostrożnym i niewykrywalnym trybie, więc możesz je zobaczyć w każdej chwili używając jakiejkolwiek przeglądarki internetowej i nigdy nie musisz się martwić, że Twój małżonek usunie SMS. W międzyczasie Twoje monitorujące zachowanie nie zwróci w ogóle uwagi Twojego małżonka.

Właściwie, praca łapania niewiernego małżonka będzie łatwiejsza z pomocą SMS spy. Aczkolwiek SMS spy nie zatrzyma oszukiwania lub niewierności przed wystąpieniem. Będziesz zdolny do poznania prawdy i poradzenia sobie z nią ostatecznie. Dowiedz się, co Twój mówią SMSy Twojego oszukującego partnera i przestań się martwić o niewierność z SMS spy.

Para muitos o Software SMS Spy é uma excelente ferramenta para apanhar cônjuges infiéis, monitorizando os seus telemóveis. Porquê? Porque maridos e mulheres infiéis preferem utilizar o telemóvel para contactar e namoriscar com os seus amantes.

Porque precisa do Software SMS Spy?

É sabido que o telemóvel é a melhor ferramenta para enganar os parceiros, a sua capacidade de enviar e receber SMS torna o telem+ovel o aparelho preferido de quem trai. Porque usem eles mensagens curtas para falar com os seus amantes?

Porque as SMS são convenientes e seguras, permitem a quem trai enviar e receber mensagens de texto mesmo na presença dos seus cônjuges. Mais importante, quem trai pode apagar a SMS imediatamente após a visualizar. Por isso o telemóvel nunca revela a infidelidade do seu dono.

Na verdade, quem trai tem receio que as suas conversas sejam ouvidas por outros se telefonarem. O Software SMS Spy permite-lhe ter acesso a todas SMS enviadas e recebidas no telemóvel do seu cônjuge para que possa saber se está a ser enganado(a) ou não.

O que pode o Software SMS Spy fazer por si?

Felizmente, o facto do cônjuge infíel ter essa preferência pelas SMS é exactamente o que torna o Software SMS Spy tão util. Tens imensas funcionalidades poderosas, tais como registo de chamadas efectuadas e respectiva informação, rastreamento de localização GPS, gravação de fotos e vídeos, monitorização de mensagens de teto, verificação remota e muito mais.

 • Registo do número de telefone dos intervenientes das SMS

No que toca a enganar um marido ou esposa, o recurso a espionagem SMS supera os outros. Pode configurar um programa espião SMS no telefone e dar o telefone para a sua cara-metade como um presente, e então o Software SMS Spy mostra os números de contacto das mensagens de texto enviadas e recebidas. Assim,pode saber para quem o seu cônjuge envia e recebe mensagens e descobrir este o está a trair ou não.

 • Acesso ao conteúdo detalhado das SMS

Além de mostrar-lhe o número de receptores que receberam as mensagens SMS que o cônjuge infíel envia, o Software SMS Spy, é capaz de gravar o conteúdo de cada mensagem curta recebida e enviada em detalhe e a data e hora precisas em que foram processadas. Dá-lhe permissão para saber o que o seu cônjuge faz todos os dias no telemóvel e tomar melhores decisões.

 • Check SMS message reports in remote locations

Another shining point of the SMS spy software is that the logs are rapidly uploaded to your mobile spy account in a stealth and undetectable mode so that you can view it at any time anywhere using any web browser, and you never worry that your spouse has deleted the SMS messages. Meanwhile, your monitoring behavior won’t attract your spouse’s attention at all.

Na verdade, apanhar um cônjuge infiel será mais fácil com a ajuda do Software SMS Spy. Embora o Software SMS Spy não impeça que seja traído, poderá pelo menos conhecer a verdade e lidar com ela. Descubra o que os SMS do seu cônjuge dizem, e pare de se preocupar com infidelidade usando o Software SMS Spy.

SMARTPHONE REQUIREMENTS
Any compatible iPhone, BlackBerry, Android, Windows Mobile or Symbian OS based smart phones including many models by Apple, Samsung, Nokia, Motorola, HTC, more

COMPATIBLE PHONE CARRIERS
T-Mobile, Sprint, O2, Orange, Verizon, Alltel, AT&T, more
Back to Top

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Learning Center

Products you might like